In order to view this page you need Flash Player 9+ support.

Get Adobe Flash player

In order to view this page you need Flash Player 9+ support.

Get Adobe Flash player


מרכז השליטה והבקרה של כביש 431 מאויש 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע וחולש על כל תחום הכביש ע"י 54 מצלמות בקרה בכיסוי של 100% . במרכז הבקרה מופעל מסך ענק מפוצל,בו צופה הבקר על המרחש בכביש באמצעות המצלמות ובעזרת יכולות טכנולוגיות נוספות כגון גלאים הטמונים לאורך כל הכביש ומרכזיות לבקרת רמזורים.אמצעים אלו מאפשרים לבקר לאתר כל מפגע ו\או עומס בהתהוות ולהפעיל את גורמי האחזקה או גורמי החילוץ והביטחון למתן פתרון מיידי. בעתיד הקרוב,יופעלו שלטים אלקטרוניים שבהם יועברו מסרים למשתמשי הכביש על מפגעים ועומסים,וינתבו את משתמשי הכביש לדרכים חלופיות במידת הצורך. לכל אורך הכביש פועל סייר מטעם החברה על מנת להגיש סיוע ראשוני בעת הצורך לכל נהג ועל מנת לטפל במפגעים שעלולים להוות הפרעות לתנועה ואו סכנה למשתמשי הדרך. הבקרים במרכז השליטה, צופים במתרחש בכביש ובמידת הצורך שולחים את הסייר עם רכב השרות אל כל רכב ש"נתקע" על מנת לסייע בפתרון ראשוני כגון הזמנת גרר,סיוע בהחלפת גלגל והזזת הרכב למפרץ השרות הקרוב בכדי למנוע את סיכון הכרוך בעמידה על שולי הכביש. בכביש 431 ישנם מפרצי שרות במרחקים של כ - 500 מטר זה מזה לכל מקרה בו נהג מחליט שברצונו לעצור מכל סיבה שהיא. מפרצי שרות אלו הקיימים אך ורק בכביש 431 נועדו למנוע מצב של סיכון הנהגים בזמן עמידה על שול הדרך. כביש 431, משמש כציר תנועה רוחבי והיינו כביש בעל שלושה נתיבי נסיעה לכל כיוון ומספר דרכי שרות שחוסכות את הצורך ממשתמש הדרך לעלות לכביש הראשי. כביש 431 מואר לכל אורכו.

 
תנאי שימוש מפת אתר כל הזכויות שמורות לדניה-סיבוס מפעיל בע"מ